Kursy szkolenia tachografy

1) Czy zaświadczenia ukończenia kursu trzeba odnawiać? Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie odpowiednich rozporządzeń i jest wydawane dożywotnio! Nie wymaga dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów. Informujemy, że zbieramy chętnych na organizowane przez nas  szkolenia przygotowujące do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na technika warsztatu tachografów cyfrowych oraz […]

Kurs technik tachografów

Kurs przygotowujący do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe: rozporządzenia […]

ADR Starachowice

Skontaktuj się z nami. Udzielimy dokładnych informacji. Indywidualne podejście. Bezpłatne doradctwo. Jeśli w najbliższym czasie kończy ci się ważność kursów ADR nie musisz się obawiać! Twoje uprawnienia zachowują ważność! Szkolenia i kursy ADR w Starachowicach, dla kierowców zawodowych w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych ADR wszystkich klas