2449725.jpg

Kurs technik tachografów

Kurs przygotowujący do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych.

Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych.

Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe: rozporządzenia krajowe, wybrane fragmenty rozporządzenia 1360/2002, przykłady wydruków z tachografów.

Każdy absolwent kursu otrzyma zaświadczenie oraz certyfikat potwierdzający zdobycie wiedzy, umiejętności oraz kwalifikacji zgodnych z wytycznymi MEN.

Share this post