825e82c0d762.jpg

Okresowe szkolenie tachografy analogowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń okresowych dla techników tachografów analogowych. Jesteśmy pierwszym i jak do tej pory jedynym ośrodkiem szkolącym techników w województwie Świętokrzyskim.

Ustawa o tachografach z dnia 5 lipca 2018r. wprowadziła obowiązek odbywania okresowych szkoleń przez techników warsztatów. Szkolenie takie jest obowiązkowe raz na 4 lata od ukończenia podstawowego szkolenia lub ostatniego okresowego szkolenia, w którym uczestniczył technik. Szkolenie takie traw minimum 9 godziny i może być prowadzone jedynie przez certyfikowane ośrodki. Po ukończonym szkoleniu mamy obowiązek przedstawić zaświadczenie z niego Prezesowi GUM. Szkolenie nie kończy się żadnym egzaminem. Nie odbycie lub nieprzedstawienie zaświadczenia z tego szkolenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar skutkuje zawieszeniem certyfikatu technika warsztatu.

Share this post

Share on facebook
Share on google
Share on twitter
Share on linkedin
Share on pinterest
Share on print
Share on email