825e82c0d762.jpg

Okresowe szkolenie tachografy analogowe

Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń okresowych dla techników tachografów analogowych. Jesteśmy pierwszym i jak do tej pory jedynym ośrodkiem szkolącym techników w województwie Świętokrzyskim.

Ustawa o tachografach z dnia 5 lipca 2018r. wprowadziła obowiązek odbywania okresowych szkoleń przez techników warsztatów. Szkolenie takie jest obowiązkowe raz na 4 lata od ukończenia podstawowego szkolenia lub ostatniego okresowego szkolenia, w którym uczestniczył technik. Szkolenie takie traw minimum 9 godziny i może być prowadzone jedynie przez certyfikowane ośrodki. Po ukończonym szkoleniu mamy obowiązek przedstawić zaświadczenie z niego Prezesowi GUM. Szkolenie nie kończy się żadnym egzaminem. Nie odbycie lub nieprzedstawienie zaświadczenia z tego szkolenia Prezesowi Głównego Urzędu Miar skutkuje zawieszeniem certyfikatu technika warsztatu.

Share this post