Szkolenie ADR

ADR jest międzynarodowa konwencja dotycząca drogowego przewozu towarów i ładunków niebezpiecznych.
Zapraszamy do skorzystania z naszych szkoleń dla kierowców przewożących materiały niebezpieczne. Działamy na podstawie zezwolenia wydanego przez Marszałka Województwa Świętokrzyskiego. Wśród zatrudnianych przez nas wykładowców jest emerytowany strażak z blisko 20 letnim stażem w zakresie szkolenia kierowców przewożących materiały niebezpieczne oraz doradca do spraw bezpieczeństwa przewozu towarów niebezpiecznych (DGSA)- właściciel Centrum Szkoleń. Całe szkolenie jak i egzamin odbywa się u nas na miejscu.

 

Szkolenia ADR dzielimy na szkolenia początkowe i doskonalące.

I. Kurs dokształcający początkowy:
• kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 18 godzin lekcyjnych teoretycznych i 1 godzina praktyczna na każde 5 osób;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 13 godzin lekcyjnych teoretycznych i 1 godzina praktyczna na każde 5 osób;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 8 godzin lekcyjnych.


II. Kurs dokształcający doskonalący:
• kurs podstawowy w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych wszystkich klas – w wymiarze, co najmniej 14 godzin lekcyjnych teoretycznych i 1 godzina praktyczna na każde 5 osób;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych w cysternach – w wymiarze, co najmniej 6 godzin lekcyjnych teoretycznych i 1 godzina praktyczna na każde 5 osób;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 1 – materiały i przedmioty wybuchowe – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych;
• kurs specjalistyczny w zakresie przewozu drogowego towarów niebezpiecznych klasy 7 – materiały promieniotwórcze – w wymiarze, co najmniej 5 godzin lekcyjnych.

 

1568042.jpg