Kurs technik tachografów

Kurs przygotowujący do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na Technika Warsztatu Tachografów Cyfrowych. Uczestnicy szkolenia zostaną zapoznani z wiadomościami z zakresu obsługi, instalacji i kalibracji tachografów cyfrowych. Celem szkolenia jest wstępne przygotowanie do państwowego egzaminu pozwalającego uzyskać w Głównym Urzędzie Miar uprawnienia technika warsztatu do wykonywania sprawdzeń tachografów cyfrowych. Uczestnicy szkolenia otrzymują materiały szkoleniowe: rozporządzenia […]