Kursy szkolenia tachografy

1) Czy zaświadczenia ukończenia kursu trzeba odnawiać? Zaświadczenie o ukończeniu kursu wydawane jest na podstawie odpowiednich rozporządzeń i jest wydawane dożywotnio! Nie wymaga dodatkowych uaktualnień, w związku z czym nie ponosi się dodatkowych kosztów. Informujemy, że zbieramy chętnych na organizowane przez nas  szkolenia przygotowujące do egzaminu w Głównym Urzędzie Miar na technika warsztatu tachografów cyfrowych oraz […]